Ahyrky gaplama çözgütlerini üpjün etmek üçin bagyşlanýar
Gorag meselesi: HIGHOKAR BARRIER FILMI
RECYCALBE BAGYNYF ÖNÜMLERI
X

Önümleriň klassifikasiýasy

 • Torbada dur
 • Gusset halta
 • Üç gapdal möhür halta
 • Gaýtadan ulanylýan sumka
 • Omörite şekilli sumka
 • Film
 • Çaga çydamly haltalar
Açyk penjire iýmit gaplaýyş sumkasy bilen fermuar haltasyny dikiň

Açyk penjire iýmit gaplaýyş sumkasy bilen fermuar haltasyny dikiň

600g Iýmit haltalary plastik gaplama halta dur

600g Iýmit haltalary plastik gaplama halta dur

Açyk penjire bilen haýwan iýmit gaplaýyş sumkasy

Açyk penjire bilen haýwan iýmit gaplaýyş sumkasy

Açyk penjireli it iýmiti üçin öý haýwanlary gaplaýyş sumkasy

Açyk penjireli it iýmiti üçin öý haýwanlary gaplaýyş sumkasy

Şokolad gaplamak üçin tekiz aşaky alýumin folga sumkasy

Şokolad gaplamak üçin tekiz aşaky alýumin folga sumkasy

Tekiz aşaky halta gaplaýan şokolad çaý haltalary

Tekiz aşaky halta gaplaýan şokolad çaý haltalary

Itleri bejermek üçin uly göwrümli haýwan iýmit haltalary

Itleri bejermek üçin uly göwrümli haýwan iýmit haltalary

250g Kofe noýba gaplaýyş sumkasy

250g Kofe noýba gaplaýyş sumkasy

Açyk penjire we asma deşikli plastik halta gaplamasy

Açyk penjire we asma deşikli plastik halta gaplamasy

Sygyr eti, penjireli aç-açan plastik gaplama sumkasy

Sygyr eti, penjireli aç-açan plastik gaplama sumkasy

Sygyr etini penjire bilen iýmit gaplamak üçin arassa plastik paketler

Sygyr etini penjire bilen iýmit gaplamak üçin arassa plastik paketler

Asma deşikli gaýtadan işlenip bilinýän zip sumkasy

Asma deşikli gaýtadan işlenip bilinýän zip sumkasy

Gaýtadan ulanylýan fermuar sumkasy miwe gaplamak üçin halta dur

Gaýtadan ulanylýan fermuar sumkasy miwe gaplamak üçin halta dur

Customöriteleşdirilen iýmit gaplamak üçin gaýtadan ulanylýan haltalar

Customöriteleşdirilen iýmit gaplamak üçin gaýtadan ulanylýan haltalar

Gaýtadan ulanylýan fermuar sumkasy miwe gaplamak üçin halta dur

Gaýtadan ulanylýan fermuar sumkasy miwe gaplamak üçin halta dur

Gaýtadan işlenen iýmit gaplaýyş plastmassa torbasy

Gaýtadan işlenen iýmit gaplaýyş plastmassa torbasy

Custöriteleşdirilen natal-ya sowgat şokolad garyndy gaplaýyş sumkasy

Custöriteleşdirilen natal-ya sowgat şokolad garyndy gaplaýyş sumkasy

Plasticörite plastik paket gaplaýyş şekilli şokolad halta

Plasticörite plastik paket gaplaýyş şekilli şokolad halta

Custöriteleşdirilen çap edilen plastik paketler biskwit gaplaýyş rulony

Custöriteleşdirilen çap edilen plastik paketler biskwit gaplaýyş rulony

Roll filmindäki şeker gutapjyklary

Roll filmindäki şeker gutapjyklary

Ownuk plastmassa torbalary gaplaýan ýöriteleşdirilen rulon filmi

Ownuk plastmassa torbalary gaplaýan ýöriteleşdirilen rulon filmi

Custöriteleşdirilen rulon film gaplamasy, ýekeje gutapjyk gutapjyklar

Custöriteleşdirilen rulon film gaplamasy, ýekeje gutapjyk gutapjyklar

Gaplamak üçin çaga garşylyk sumkasy gaýtadan ulanylýan sumkalar

Gaplamak üçin çaga garşylyk sumkasy gaýtadan ulanylýan sumkalar

Çaga garşylygy gaýtadan ulanylýan ysly haltalar

Çaga garşylygy gaýtadan ulanylýan ysly haltalar

Gaplamak üçin çaga garşy plastik paketler

Gaplamak üçin çaga garşy plastik paketler

Çaga garşylyk fermuarly iýmit gaplaýyş haltalary

Çaga garşylyk fermuarly iýmit gaplaýyş haltalary

hakda

Takmynan

Huihua gaplamasy

Biz hakda

“Guangdong Huihua Packaging Co., Ltd.”

Guangdong Huihua Packaging Co., Ltd. 1993-nji ýylda Guangdong welaýatynyň Jieyang şäherinde ýerleşýär.Guanç Guangzhouou Huihua gaplaýyş kärhanasy 2003-nji ýylda döredildi. Bu biziň ikinji önümçilik bazamyz bolýar.Guanç Guangzhouou zawody we Jieyang zawody 2019-njy ýylda birleşip, Guangdong Huihua Packaging-a öwrüldi. 30 ýylyň içinde bu kärhana kiçi zawoddan professional dizaýn topary, birinji derejeli çap enjamlary, çapdan soň, önümçilik we hyzmat bilen häzirki zaman kompaniýasyna öwrüldi.

Has giňişleýin gör
 • Kompaniýa döredildi

 • Bir meýdany gurşap alýar
  30,000 inedördül metrden gowrak

 • +

  Annualyllyk önümçilik kuwwaty
  10,000 tonnadan gowrak

 • +

  400-den gowrak işgär
  we hünärmen dizaýn topary

 • +

  Önümçilik liniýalary

Zawodymyz

Zawodyň çyzgysy (1)
Zawodyň çyzgysy (2)
Zawodyň çyzgysy (3)
Zawodyň çyzgysy (4)
Zawodyň çyzgysy (5)
Zawodyň çyzgysy (6)
Zawodyň çyzgysy (7)
Zawodyň çyzgysy (8)
Zawodyň çyzgysy (9)

Iň köp satyjy

/

Gusset halta G-002

Gusset haltalary tekiz aşaky haltalar hem diýilýär .Ol adatça bäş sany çap plastinkasy bar, öň, arka, çep, sag we aşaky.Aşagy gaty tekiz we hiç hili ýylylyk möhürlenmezden, tekst ýa-da nagyş rahat görkezilýär;Önüm öndürijiniň ýa-da dizaýneriň önümi oýnamak we suratlandyrmak üçin ýeterlik ýeri bar.

Has giňişleýin görüň

Stand Up Pouch S-001

“Stand up sumka” önümiň derejesini ýokarlandyrmak, tekjeleriň wizual täsirini güýçlendirmek, götermek, ulanmagyň amatlylygy, gorap saklamak we möhürlemek ýaly köp tarapda artykmaçlyklara eýe bolan gaplamanyň täze görnüşidir.Torba sumkasy PET / folga / PET / PE bilen ýasalýar, ol 2 gatlak ýa-da 3 gatlak bilen örtülendir ýa-da kislorod izolýasiýa gorag gatlagyny ýokarlandyrmak, kislorodyň aralaşmagyny peseltmek, önümleriň saklanyş möhletini uzaltmak üçin ýörite gatlak.

Has giňişleýin görüň

Üç gapdal möhür halta T-001

Üç gapdal möhür sumkasy, üç tarapyny tekizläp möhürleýän we harytlary gaplamak üçin bir tarapyny açýan halta ýasamagyň iň ýaýran usulydyr. Iň gowy howa berkligi bar, wakuum haltasy üç gapdal möhür sumkasy üçin ýasalmalydyr. Umumy üç taraply möhür sumkasy üçin materiallar, PET, CPE, CPP, OPP, PA, AL, KPET we ş.m.

Has giňişleýin görüň

Gaýtadan işleýän halta R-002

Gaýtadan ulanylýan haltalary 2018-nji ýyldan bäri hödürledik. Gaýtadan ulanylýan haltalar ekologiýa taýdan amatly gaplama.Olar suwa çydamly, çydamly, aşaga çydamly we zatlary çyglylykdan, mör-möjeklerden, tozan we beýleki hapalanmalardan netijeli goraýan ýokary hilli materiallardan ýasalýar. Resurslary tygşytlamak, ýer tygşytlamak we götermek aňsat.

Has giňişleýin görüň

Custörite şekilli halta CS-002

Şekilli halta plastmassa çeýe gaplama haltasynyň bir görnüşidir.Allhli çeýe gaplaýyş materiallaryna ulanylyp bilner. Kwadrat halta ýasamak baradaky adaty pikiri bozdy. Göni gyranyň ýerine egri gyrasy, ýönekeý, roman, düşnükli, markany tapawutlandyrýan, tanamak aňsat bolan başga dizaýn stilini görkezýär. we beýleki artykmaçlyklary.

Has giňişleýin görüň

Roll Film RF 001

Awtomatiki gaplaýyş maşynlarynda ulanylýan kiçi gaplamalar üçin rulon filmi ilkinji seçimdir. Kukiler sumkasy, şokolad haltasy, süýji sumkasy, kofe haltasy, çaý haltasy, käseler üçin möhürleýji gap we ş.m. rulon filmi, PE rulon filmi, PET rulon filmi. Gaplaýyş öndürijileri çaphana amallaryny we transport işlerini amala aşyrmaly.

Has giňişleýin görüň

Çaga çydamly haltalar CR 001

Çagalara garşylyk sumkasy çagalaryň howpsuzlygyny goramak üçin ýörite sumka.Torbanyň ýokarsyndaky fermuar gulpy önümiň saklanyş möhletini uzaltmak we hapalanmazlyk üçin möhürlemek funksiýasyna ýetip biler.Çagalara garşy torbalar iýmit we derman gaplamalarynda giňden ulanylýar, şol sanda öý haýwanlary üçin iýmit haltalary, kofe haltalary, çaý haltalary, şokolad haltalary, süýji torbalary, gury miwe haltalary, iýmit haltalary, ýakymly ysly torbalar, gutapjyklar, çörek haltalary, kenev haltalary, neşe torbalary we ş.m.

Has giňişleýin görüň
Gusset halta
12-1-fokusirleme-standart1
Icesakymly ysly gaplar
Gaýtadan işleýän halta-R-002
Omörite şekilli sumka-CS-002
Roll Film RF 001
Çaga çydamly-halta-CR-001

amaly

Kagyz sumkasy

Kagyz sumkasy

Penjire biodegrirlenip bilinýän materially kagyz sumka, fermuar we ýyrtyk düwme bilen açmak aňsat.

Tekiz aşaky şokolad halta

Tekiz aşaky şokolad halta

Faceerüsti bejermekde açyk reňkli deşik UV, fermuar açmak üçin çekip bolýar.

Haýwanlaryň iýmit sumkasy

Haýwanlaryň iýmit sumkasy

Uly kuwwatlylygy üçin ýokary çap edilen ýokary barýerli plastik halta Çyglylyga çydamly sumka tekiz aşaky sumka.

Kofe noýba sumkasy

Kofe noýba sumkasy

Custörite dizaýn Kofe noýbasy üçin professional gaplamanyň içinde ekologiýa taýdan arassa material howa çykaryjy klapan.

Gaýtadan ulanylýan plastik halta

Gaýtadan ulanylýan plastik halta

Ilkinji üpjün ediji Greenaşyl önümleriň syzdyryjy çydamly sumkasy Täze işlenip düzülen gaplama.